نخ دندان

نخ دندان

دینا-نخ دندان

دینا-نخ دندان

8,510 تومان

استفاده از نخ دندان دینا باعث می گردد پلاک های تشکیل شده در بین دندان ها که دسترسی مسواک به آنها ممکن نیست برداشته شده و تمیز گردد. نخ دندان دینا با بافت ظریف و مقاوم خود به راحتی روی لثه سر می خورد و پلاک های دور از دسترس را جدا و تمیز می نماید. استفاده از نخ دندان دینا قبل از هر نوبت مسواک زدن موجب سالم ماندن لثه و دندان ها می گردد.کد وزارت بهداشت : 50007581

مطالعه بیشتر