نخ دندان

نخ دندان

مینا-نخ دندان

مینا-نخ دندان

6,900 تومان

نخ دندان مینا دارای بافت متراکم 800 DNR، آغشته به موم طبیعی زنبور عسل، دارای فلوراید می باشد.کد وزارت بهداشت : 22/10691

مطالعه بیشتر