پستانک و زنجیر کودک

پستانک و زنجیر کودک

کمرو-پستانک ارتودنسی فانتزی1

کمرو-پستانک ارتودنسی فانتزی1

10,000 تومان

پستانکهای ارتدنسی از آنجایی که متقارن ، منعطف و متناسب با رشد طبیعی دندان ها طراحی شده است آسیبی وارد نمی کند.کد وزارت بهداشت : 19/10094

مطالعه بیشتر