پودر و غذای کمکی مادر

پودر و غذای کمکی مادر

فاسکا- پودر شیر خشک لیدی میل توت فرنگی

فاسکا- پودر شیر خشک لیدی میل توت فرنگی

27,500 تومان

لیدی میل علاوه بر فراهم نمودن تمامی ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز ، پروتئین و انرژی را که از مهمترین کمبود های ویژه دوران بارداری است بطور کامل تامین می نماید . کد وزارت بهداشت : 5412996101213

مطالعه بیشتر