پیشگیری زناشویی

پیشگیری زناشویی

کدکس-کاندوم میوه ای تاخیری2*1

کدکس-کاندوم میوه ای تاخیری2*1

10,000 تومان

کاندوم تاخیری 2 کاره میوه ای کدکس , یکی از وسایل پیشگیری از بارداری است که نه تنها نقش پیشگیری کننده را ایفا می کند. بلکه دارای مزایای دیگر از جمله پیشگیری از عفونت می باشد و استفاده از آن به سال های بسیار قدیم باز می گردد.کد وزارت بهداشت : 69490844

مطالعه بیشتر