چسب پایه کلستومی

چسب پایه کلستومی

هالیستر-چسب پایه محدب کانوکس/با چسب حصیری/قابل برش 38-13 کد35600

هالیستر-چسب پایه محدب کانوکس/با چسب حصیری/قابل برش 38-13 کد35600

40,469 تومان

در سیستم دو تکه، چسب پایه (Skin Barrier) از کیسه (Pouch) جدا می باشد و به صورت دو قطعه جدا از هم ارائه می شوند و سپس توسط بیمار بروی هم وصل شده و بروی بدن قرار می گیرند. این دو تکه توسط یک حلقه انعطاف پذیر بنام فلنج (Flange) بهم متصل شده و یک اتصال قابل اطمینان و ایمن برای بیمار ایجاد مینماید.

مطالعه بیشتر