کلستومی

کلستومی

هالیستر-کیسه کلستومی ایلئوستومی هالیستر یک تکه/ته باز/مات/فیلتردار/قابل برش 55-15 کد 28300

هالیستر-کیسه کلستومی ایلئوستومی هالیستر یک تکه/ته باز/مات/فیلتردار/قابل برش 55-15 کد 28300

20,910 تومان

دارای فیلتر یکپارچه AF300 کیسه جاذب بو و ضد عرق دارای لایه محافظ نرم و راحت در دو سمت کیسه دارای قابلیت برش, تخلیه آسان با چسب رولی سه گانه قابل اطمینان . دارای چسب پایه مسطح Soft Flex سافت فلکس جهت پوستهای حساس چسب پایه مدرما فلکس با حاشیه منحصر بفرد (بیضی یا مثلثی) رنگ مات کد 28300

مطالعه بیشتر