بی سی ای ای BCAA

بی سی ای ای BCAA

زدکانزپت-بی سی ای ای+ب6-قرص 120 عددی

زدکانزپت-بی سی ای ای+ب6-قرص 120 عددی

257,280 تومان

اسید های آمینه شاخه دار به ویژه لوسین تحریک کننده کلیدی سنتز پروتئین هستند. همچنین قادر به جلوگیری اثرات کاتابولیکی تمرین قبل، هنگام و بعد از تمرین هستند. به­علاوه، در صورتی که بعد از فعالیت ورزشی مصرف شوند قادر به افزایش سنتز پروتئین خواهند بود. کد وزارت بهداشت: 18124003204038042700

مطالعه بیشتر