محصولات بتا-آلانین

محصولات بتا-آلانین

پی ان سی-بتا آلانین-کپسول 800 میلی گرم

پی ان سی-بتا آلانین-کپسول 800 میلی گرم

116,040 تومان

بیشتر پژوهش ها به برسی تاثیر بتا-آلانین بر مقادیر درون عضلانی کارنوزین اختصاص یافته است. کارنوزین از ترکیب دو اسید آمینه ال هیستیدین و بتا-آلانین به وجود می­آید. در طی تمرینات ورزشی شدید به دنبال تجزیه ATP به منظور تولید انرژی یون هیدروژن تولید شده و PH عضلات را کاهش می­دهد. همین امر باعث ایجاد خستگی عضلانی میگردد که عملکرد ورزشکار را کاهش می­دهد و احتمال آسیب را افزایش می­دهد. کارنوزین به عنوان یک بافر قوی باعث کاهش یون هیدروژن درون عضله می­شود و خستگی عضلانی را به تاخیر می­اندازد. کد وزارت بهداشت: 13481000116410816377

مطالعه بیشتر