پروتئین کازئین Casein Protein

پروتئین کازئین Casein Protein

نمایش 1 از 1 نتیجه

نوتریمد-کازئین-1818 گرمی

نوتریمد-کازئین-1818 گرمی

463,290 تومان

کازئین ۸۰ درصد پروتئین شیر را تشکیل می­دهد. کازئین به دلیل دارا بودن تمام آمینو اسید­های ضروری پروتئین کامل محسوب می­گردد. شیر یک منبع طبیعی خوب از هر دو پروتئین وی و کازئین است. مصرف شیر پیش و پس از تمرین می­تواند منبع خوبی از هر دو نوع پروتئین را فراهم کند. هنگام تولید پنیر های مختلف به ویژه پنیر روستایی، وی از آب پنیر تهیه می­شود، بعه علاوه این پنیر منبع مناسبی از پروتئین کازئین است.

مطالعه بیشتر