محصولات لینولئیک اسید ترکیبی (CLA)

محصولات لینولئیک اسید ترکیبی (CLA)

سایتک-سی ال ای-کپسول 60 عددی

سایتک-سی ال ای-کپسول 60 عددی

274,980 تومان

CLA با کاهش چربی و افزایش توده خالص بدن باعث بهبود ترکیب بدن می­گردد. مکانیزم ­های زیادی ارائه شده اند که CLA باعث کاهش فعالیت آنزیمی و کاهش ورود تری­گلیسرید ها به داخل سلول های چربی می­شود. و عوامل رونویسی را که در تولید سلول­های چربی جدید را تنظیم می­کنند، تحت تاثیر قرار می­دهد. به تازگی نشان داده شده، بتا اکسیداسیون، مسیر­های متابولیکی چربی را افزایش می­دهد.کد وزارت بهداشت: 22802000416330741858

مطالعه بیشتر