محصولات لینولئیک اسید ترکیبی (CLA)

محصولات لینولئیک اسید ترکیبی (CLA)

بایوتک یو اس ای-سی ال ای 400-80 سافت ژل

بایوتک یو اس ای-سی ال ای 400-80 سافت ژل

335,000 تومان

اسید لینو لئیک کانژوگه به عنوان یکی از ایزومر های اسید چرب ضروری امگا 6 دارای اثرات مفیدی بر کاهش تجمع چربی و در دسترس قرار گرفتن اسید های چرب برای تولید انرژی است. کد وزارت بهداشت: 22802000417639811719

مطالعه بیشتر