محصولات گلوتامین

محصولات گلوتامین

نمایش 21 از 21 نتیجه

زدکانزپت-گلوتامین-400 گرمی

زدکانزپت-گلوتامین-400 گرمی

560,000 تومان

گلوتامین از جمله اسید های آمینه نیمه ضروری قرار است. درواقع، در شرایط عادی بدن قادر به تولید میزان کافی گلوتامین خواهد بود اما در شرایط خاص مانند استرس زیاد در اثر تمرین شدید بدن توانایی تولید میزان کافی آن را نخواهد داشت. و تبدیل به اسید آمینه ضروری می­گردد که باید به صورت اگزوژن وارد بدن شود. کد وزارت بهداشت : 18124048086461019119

مطالعه بیشتر