محصولات گلوتامین

محصولات گلوتامین

لوکس-ال گلوتامین-330 گرم

لوکس-ال گلوتامین-330 گرم

198,000 تومان

گلوتامین از جمله اسید های آمینه نیمه ضروری قرار دارد. درواقع، در شرایط عادی بدن قادر به تولید میزان کافی گلوتامین خواهد بود اما در شرایط خاص مانند استرس زیاد در اثر تمرین شدید بدن توانایی تولید میزان کافی آن را نخواهد داشت. و تبدیل به اسید آمینه ضروری می­گردد که باید به صورت اگزوژن وارد بدن شود. کد وزارت بهداشت : 8910304

مطالعه بیشتر