هیدروکسی بتا متیل بوتیرات ( HMB )

هیدروکسی بتا متیل بوتیرات ( HMB )

لوکس-اچ ام بی-کپسول1100 م

لوکس-اچ ام بی-کپسول1100 م

17,820,000 تومان

HMB از طریق افزایش هورمون رشد و به دنبال آن افزایش IGF۱ در کبد باعث افزایش سنتز پروتئین می­گردد. همچنین از طریق اثر بر سلول های بتا در پانکراس می­تواند مقادیر انسولین را افزایش دهد. علاوه بر این، قادر به فعال سازی mTOR ( مهم ترین عامل در سنتز پروتئین ) به صورت مستقیم و بدون نیاز به انسولین میباشد. کد وزارت بهداشت : 97/1859981

مطالعه بیشتر