پمپ Pump

پمپ Pump

سایتک نوتریشن-پاورد-پودر350 گرمی

سایتک نوتریشن-پاورد-پودر350 گرمی

488,000 تومان

مکمل آر دی 2 با فرمولاسیون پیشرفته و دوز مناسبی از کراتین، کافئین ، بتا الانین ، آرژینین ، ال کارنیتین ، AAKG ، مالتو دکسترین و... مثل بمبی در بدنتان عمل کرده و باعث افزایش بسیار زیاد انرژی شما می شود. همچنین باعث افزایش چگالی و حجم عضلانی شما و چربی سوزی چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم می شود. کد وزارت بهداشت: 22802000419147625590

مطالعه بیشتر