پروتئین وی Whey Protein

پروتئین وی Whey Protein

سایتک نوتریشن-100% وی پروتئین پروفشنال-2350گرمی

سایتک نوتریشن-100% وی پروتئین پروفشنال-2350گرمی

730,000 تومان

اسیدهای آمینه، ساختار اصلی پروتیئن ها را تشکیل می­دهند که در سنتز و بازسازی عضلات، بافتهای همبند، آنزیم ها و برخی از هورمون ها مانند هورمون رشد و انسولین نقش دارد. همچنین اسیدهای آمینه نقش پیام رسان درون سلولی دارند و قادر به فعال سازی مسیرهای سنتز پروتئین می­باشند.

مطالعه بیشتر